Proteze

Proteze na implantima vs. proteze na zubima

  • proteze na implantima

Proteze na implantima – jedite, pričajte i smejte se bez straha Proteza na implantima podrazumevaju da se kao podrška i vezivni element prilikom postavljanja proteze koriste implanti. Proces izrade proteze na implantima se zasniva na eliminisanju preostalih zuba (ukoliko ih pacijent ima), zatim ugradnji određenog broja implanata i nakon 3 do 4 meseca se pristupa izradi proteze. Zašto odabrati protezu na implantima? Sigurno ste čuli za probleme osoba koje imaju klasične totalne proteze. Ukoliko neko u Vašem okruženju ima totalnu protezu onda ste upoznati sa čime se sve suočava. Retki su oni koji se ne žele na osećaj u ustima, stabilnost i funkcionalnost proteze, pa tako, veoma često, umesto da unapredi, proteza umanji kvalitet života pacijenta. Neki odustanu, a većina […]

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo

Usluge