Naši radovi

Na ovoj stranici možete videti pre i posle galeriju dentalnih radova koje smo izveli na našim zadovoljnim pacijentima.
Klikom na svaku sliku iz slajda možete je otvoriti preko čitavog ekrana.

Proteze nošene implantatima

PRE

POSLE

POSLE

Donja vilica ALL ON 4, a gornja 12 metalokeramičkih krunica

donja vilica - 4 implantata, 10 metalokeramičkih krunica

PRE

donja vilica - 4 implantata, 10 metalokeramičkih krunica

POSLE

donja vilica - 4 implantata, 10 metalokeramičkih krunica

POSLE

Fasete i beljenje

fasete i beljenje

PRE

fasete i beljenje

fasete i beljenje

POSLE

fasete i beljenje

POSLE

Implantati na obe vilice, totalna sedacija

implantati na obe vilice, totalna sedacija

implantati na obe vilice, totalna sedacija

implantati na obe vilice, totalna sedacija

POSLE

Jedan implantat, krunica na implantatu

jedan implantat, krunica na implantatu

PRE

jedan implantat, krunica na implantatu

POSLE

Plomba u tri koraka

plomba u tri koraka

PRE

plomba u tri koraka

plomba u tri koraka

plomba u tri koraka

POSLE

Protetske nadoknade na implantatima

protetske nadoknade na implantatima

protetske nadoknade na implantatima

POSLE

protetske nadoknade na implantatima

POSLE

Metalokeramički most

totalna proteza

totalna proteza

POSLE

totalna proteza

POSLE

Totalna proteza

totalna proteza

PRE

totalna proteza

POSLE

Viniri na prednjim zubima

Viniri na prednjim zubima (pre)

PRE

Viniri na prednjim zubima (pre)

Viniri na prednjim zubima (posle)

Viniri na prednjim zubima (posle)

POSLE

Viniri na prednjim zubima (posle)

POSLE